Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyys

Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä. Ammattipätevyys on vaadittu henkilöliikenteessä 10.9.2008 alkaen ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen.

Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita, jos linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008 ja/tai kuorma-auton ajo-oikeus ennen 10.9.2009. Kuitenkin, jotta saa jatkaa laissa kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä tarkoitettuja kuljetuksia, on suoritettava laissa säädetty jatkokoulutus 5 vuoden kuluessa edellä mainitusta päivämäärästä. Perustason ammattipätevyyskoulutus uudistuu marraskuun 2018 alussa.

Ammattipätevyys on voimassa 5 vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta. Ammattipätevyyden voimassaoloa voit jatkaa 5 vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella, kuitenkin enintään ajaksi, jonka ajo-oikeus on voimassa.

Katso lisää: Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyys (Lähde: Trafi)

KOULUTUSAIKAPAIKKAHUOMAA
Kysy kursseista:
Ari Santaniemi 0500245072
Vaajakosken Autokoulu, Haapaniementie 1, Vaajakoski Kartta